Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kinderpraktijk Super Kids verwerkt persoonsgegevens
over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of
omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum,
  geslacht, telefoonnummer, E-mailadres, soms een BSN nummer
  (alleen voor trajecten die via de gemeente verlopen), naam school/leerkracht

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Kinderpraktijk Super Kids verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.
Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.
Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw
toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger
dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Kinderpraktijk Super Kids verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn
  dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Achtergrondinformatie om uw kind zo
  goed mogelijk te leren kennen

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten

 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Kinderpraktijk Super Kids zal uw persoonsgegevens niet langer
bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn van 2 jaar.

Delen met anderen

Kinderpraktijk Super Kids deelt uw gegevens niet met derden
zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit
nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van mijn gegevens verwerken,
sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Kinderpraktijk Super Kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Kinderpraktijk Super Kids gebruikt cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@praktijksuperkids.nl.
Kinderpraktijk Super Kids zal zo snel mogelijk, 
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kinderpraktijk Super Kids neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijksuperkids.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Kinderpraktijk Super Kids,
kunt u ons als volgt bereiken:  

Telefoonnummer: 0630588994

E-mailadres: info@praktijksuperkids.nl

© Praktijk Super Kids