Mijn aanpak

Kinder- en jeugdtherapie is een speelse, praktische en kortdurende
vorm van psychotherapie voor kinderen. Spelenderwijs leert het kind
om vanuit eigen kracht problemen op te lossen.

Na aanmelding stuur ik je een intakeformulier toe.
Daarna wordt een intakegesprek gepland.
Dit gesprek is alleen met de ouders. Na een aantal sessies met
het kind vindt er een voortgangsgesprek plaats.
Omdat ieder kind uniek is, verschilt de aanpak per kind.

Gebruikmakend van interesses en de sterke kanten van uw kind,
wordt samen naar een oplossing gezocht om de problemen het hoofd te
bieden. Ieder kind is in staat zelf zijn tegenslagen op te lossen.
Ik ben ervoor om die mogelijkheden te vinden en in te zetten. 

Als kinder- en jeugdtherapeut richt ik mij op het kind, het gezin en de
omgeving rond het kind.

 

Lees meer over reflex integratie

 

 

© Praktijk Super Kids